${{\boldsymbol Z}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol g}}{{\boldsymbol g}}{{\boldsymbol g}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit Z}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit g}}{{\mathit g}}{{\mathit g}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit Z}}$ $\rightarrow$ hadrons$)$
$\Gamma_{13}/\Gamma_{7}$
S044R63