${{\boldsymbol K}{(1460)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{*}{(892)}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}{(1460)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{1}$
M021W1