${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1430)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

No data