${{\boldsymbol \Omega}_{{c}}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \Xi}^{-}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{0}}{{\boldsymbol \pi}^{+}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \Omega}_{{c}}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \Xi}^{-}}{{\overline{\mathit K}}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \Omega}_{{c}}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \Omega}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}$ $)$
$\Gamma_{9}/\Gamma_{1}$
S047R01