${{\boldsymbol \Delta}{(1600)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol N}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

No data