${{\boldsymbol f}_{{0}}{(1370)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{0}}{(1370)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{0}}{(1370)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{11}/\Gamma_{1}$
M147R13
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{0}}{(1370)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{11}/\Gamma$
M147R11