${{\boldsymbol \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}{(1300)}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}{(1300)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ 4 ${{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{7}/\Gamma_{3}$
M105R12