${{\boldsymbol \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \sigma}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \sigma}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{6}/\Gamma_{4}$
M034R15