${{\boldsymbol \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ 4 ${{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{12}/\Gamma_{1}$
M065R20