${{\boldsymbol \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}{(1450)}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(1450)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{15}/\Gamma$
M034R18