${{\boldsymbol \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}{(1300)}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}{(1300)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ 4 ${{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{9}/\Gamma_{1}$
M065R17