${{\boldsymbol f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{1}\Gamma_{8}/\Gamma$
M013G1
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \eta}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M013R3
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{1}$
M013R7
$\lbrack{}\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)$+ $\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)\rbrack{}/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
($\Gamma_{4}$+ $\Gamma_{5})/\Gamma_{1}$
M013R5
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \eta}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{6}/\Gamma_{1}$
M013R4
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{7}/\Gamma_{1}$
M013R6
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{1}$
M013W6