${{\boldsymbol f}_{{4}}{(2050)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{4}}{(2050)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{4}}{(2050)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{2}$
M016R2
$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{4}}{(2050)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit f}_{{4}}{(2050)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}\Gamma_{6}/\Gamma$
M016G2