${{\boldsymbol K}^{*}{(892)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}$ $\rightarrow$ (${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ )${}^{+-})$
$\Gamma_{6}/\Gamma_{2}$
M018R1