${{\boldsymbol \pi}_{{2}}{(2100)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(2100)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(2100)}}$ $\rightarrow$ 3 ${{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M020R1