${{\boldsymbol K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{*}{(892)}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M035R2