${{\boldsymbol \eta}_{{2}}{(1645)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{2}}{(1645)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \eta}_{{2}}{(1645)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit a}_{{2}}{(1320)}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M154R1