${{\boldsymbol \pi}_{{1}}{(1600)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}^{0}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{1}}{(1600)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{2}/\Gamma$
M164R1