${{\boldsymbol \eta}^{\,'}{(958)}}$ $\rightarrow$ ( ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$) S-wave INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}^{\,'}{(958)}}$ $\rightarrow$ ( ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$) S-wave$)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{12}/\Gamma$
M002R63