${{\boldsymbol \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{\pm}}{{\boldsymbol \gamma}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{\pm}}{{\mathit \gamma}}$ $)$
$\Gamma_{11}$
M034W2