${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1270)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}^{+}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$2 ${{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$2 ${{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{2}/\Gamma_{1}$
M005R2