${{\boldsymbol f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \rho}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \rho}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{1}}{(1420)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{5}/\Gamma_{1}$
M006R2