${{\boldsymbol \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{5}/\Gamma_{4}$
M015R5