${{\boldsymbol K}{(1460)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}_{{0}}^{*}{(1430)}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}{(1460)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(1430)}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{3}$
M021W3