${{\boldsymbol f}_{{2}}{(2150)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}{(2150)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}{(2150)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \eta}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{2}$
M042R1