${{\boldsymbol \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \eta}^{\,'}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}^{\,'}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{1}$
M111R3