${{\boldsymbol \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \eta}}{{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \eta}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{2}/\Gamma$
M111R4