${{\boldsymbol \psi}{(4260)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol p}}{{\overline{\boldsymbol p}}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \psi}{(4260)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit p}}{{\overline{\mathit p}}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \psi}{(4260)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit J / \psi}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{42}/\Gamma_{2}$
M074R00