${{\boldsymbol \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}^{*}{(892)}}$ + c.c. INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)/\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{2}}{(1670)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit f}_{{2}}{(1270)}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{9}/\Gamma_{4}$
M034R13