${{\boldsymbol \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}{(770)}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \pi}_{{1}}{(1400)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}{(770)}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{4}/\Gamma$
M111R00