${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1565)}}$ $\rightarrow$ 2 ${{\boldsymbol \pi}^{+}}$2 ${{\boldsymbol \pi}^{-}}$ INSPIRE search

No data