${{\boldsymbol f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\lbrack{}\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ + c.c.$)$+ $\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)\rbrack{}/\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}^{\,'}{(1525)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
($\Gamma_{4}$+ $\Gamma_{5})/\Gamma_{1}$
M013R5