${{\boldsymbol K}_{{2}}^{*}{(1430)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{*}{(892)}}{{\boldsymbol \pi}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{3}/\Gamma_{1}$
M022R12
$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{3}/\Gamma$
M022R11