${{\boldsymbol Z}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol g}}{{\boldsymbol g}}{{\boldsymbol g}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit Z}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit g}}{{\mathit g}}{{\mathit g}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit Z}}$ $\rightarrow$ hadrons$)$
$\Gamma_{14}/\Gamma_{8}$
S044R63