${{\boldsymbol \eta}{(1295)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1295)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}{{\mathit \pi}}$ $)$ ${\times }\Gamma($ ${{\mathit \eta}{(1295)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit \gamma}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{7}\Gamma_{3}/\Gamma$
M037G3