${{\boldsymbol \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1450)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \omega}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{13}/\Gamma_{4}$
M105R8