${{\boldsymbol Z}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol b}}{{\overline{\boldsymbol b}}}{{\boldsymbol b}}{{\overline{\boldsymbol b}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit Z}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit b}}{{\overline{\mathit b}}}{{\mathit b}}{{\overline{\mathit b}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit Z}}$ $\rightarrow$ hadrons$)$
$\Gamma_{13}/\Gamma_{8}$
S044B4