${{\boldsymbol \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}^{\pm}}{{\boldsymbol \pi}^{\mp}}{{\boldsymbol \pi}^{0}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ neutrals$)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ 2( ${{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}))$
($\Gamma_{5}$+ $\Gamma_{6}$+ 0.714$\Gamma_{14})/\Gamma_{2}$
M065R7
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}{(1700)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}^{\pm}}{{\mathit \pi}^{\mp}}{{\mathit \pi}^{0}}$ $)$
$\Gamma_{5}/\Gamma_{6}$
M065R6