${{\boldsymbol f}_{{2}}{(1565)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit f}_{{2}}{(1565)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)$
$\Gamma_{8}$
M123W1