${{\boldsymbol \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}}{{\overline{\boldsymbol K}}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{6}/\Gamma$
M015R14
$\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\overline{\mathit K}}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit \rho}_{{3}}{(1690)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{6}/\Gamma_{4}$
M015R4