${{\boldsymbol B}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol K}^{0}}{{\boldsymbol K}^{+}}{{\boldsymbol K}^{-}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit B}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{0}}{{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit B}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{0}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$ $)$
$\Gamma_{350}/\Gamma_{309}$
S042C19
$\Gamma($ ${{\mathit B}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}^{0}}{{\mathit K}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$ $)/\Gamma_{\text{total}}$
$\Gamma_{350}/\Gamma$
S042R81