BOTTOM BARYONS
($\mathit B$ = $-1$)
${{\mathit \Lambda}_{{b}}^{0}}$ = ${{\mathit u}}{{\mathit d}}{{\mathit b}}$ , ${{\mathit \Xi}_{{b}}^{0}}$ = ${{\mathit u}}{{\mathit s}}{{\mathit b}}$ , ${{\mathit \Xi}_{{b}}^{-}}$ = ${{\mathit d}}{{\mathit s}}{{\mathit b}}$ , ${{\mathit \Omega}_{{b}}^{-}}$ = ${{\mathit s}}{{\mathit s}}{{\mathit b}}$
INSPIRE   JSON  (beta) PDGID:
S026

${{\mathit \Sigma}_{{b}}}$

$I(J^P)$ = $1(1/2^{+})$ I, J, P need confirmation.
In the quark model ${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{+}}$, ${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{0}}$, ${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{-}}$ are an isotriplet ($\mathit uub$, $\mathit udb$, $\mathit ddb$) state. The lowest ${{\mathit \Sigma}_{{b}}}$ ought to have $\mathit J{}^{P} = 1/2{}^{+}$. None of $\mathit I,~J$, or $\mathit P$ have actually been measured.
${{\mathit \Sigma}_{{b}}}$ MASS
${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{+}}$ MASS   $5810.56 \pm0.25$ MeV 
 
${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{-}}$ MASS   $5815.64 \pm0.27$ MeV 
 
${\mathit m}_{{{\mathit \Sigma}_{{b}}^{+}}}–{\mathit m}_{{{\mathit \Sigma}_{{b}}^{-}}}$   $-5.06 \pm0.18$ MeV 
 
${{\mathit \Sigma}_{{b}}}$ WIDTH
${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{+}}$ WIDTH   $5.0 \pm0.5$ MeV 
 
${{\mathit \Sigma}_{{b}}^{-}}$ WIDTH   $5.3 \pm0.5$ MeV 
 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit \Lambda}_{{b}}^{0}}{{\mathit \pi}}$   $dominant$ 133
 
FOOTNOTES