${{\boldsymbol K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $\rightarrow$ ${{\boldsymbol \rho}}{{\boldsymbol K}}{{\boldsymbol \pi}}$ INSPIRE search

$\Gamma($ ${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $)/\Gamma($ ${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$ $)$
$\Gamma_{4}/\Gamma_{1}$
M035R3